Filmy

Lista przetłumaczonych filmów dotyczących Techniki Bowena:

(jeżeli napisy nie wyświetlają się automatycznie, należy uruchomić je na pasku YouTube – prawy dolny róg)

*

Technika Bowena – Andrew Zoppos

*

Technika Bowena - Carolyn Blackburn

*

Technika Bowena - Wiadomości o 6:00

*

Technika Bowena – Przyszłość Eliminacji Bólu

Return to Top ▲Return to Top ▲